Eucommia ulmoides

  • English name Eucommia
Eucommia ulmoides