Eclipta prostrata

  • English name Eclipta
Eclipta prostrata