Tilia cordata

  • English name Linden
  • French name Tilleul
Tilia cordata