Persicaria tinctoria

  • English name Indigo plant
  • French name Renouée des teinturiers
Persicaria tinctoria