Melaleuca alternifolia

  • English name Tea tree
  • French name Melaleuca
Melaleuca alternifolia